NEA-19-N pályázati felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap keretében

Tisztelt Partnereink! Új felhívás jelent meg a Nemzeti Együttműködési Alap keretében:

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelent a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának döntése szerint, a Nemzeti Együttműködési Alap „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2019.” című, NEA-19-N jelű pályázat kiírása. A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása.

A civil szervezet működéséhez jelen kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolójában feltüntetett adomány után járó tíz százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a számviteli beszámolóban adományként feltüntetett összeg legalább 100.000,- Ft). Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 500.000,- Ft értékig biztosítható.

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.

A pályázat benyújtásnak határideje: 2019. augusztus 28. 23:59

A pályázatokat az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.

A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el: http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok és https://bgazrt.hu/tamogatasok/nemzeti-egyuttmukodesi-alap/

A kapcsolódó dokumentumok letölthetők a https://bgazrt.hu/uj-felhivas-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben/ oldalról.

“Az Érték Benned van”

Lezárult a Nemzeti Tehetség Program „Az Érték Benned van” elnevezésű pályázatunk, melynek során konzultációkat, előadásokat, foglalkozásokat tartottunk gyermekeknek, szülőknek, pedagógusoknak.

  • Szakmai beszélgetések, előadások, találkozók szülők, hozzátartozók, pedagógusok számára

A különböző témájú konzultációk alkalmával a tehetséges gyermekek pozitív irányú megerősítésének, sikerélmény generálásának, a korosztályi feszültségek csökkentésének lehetséges megoldási módjai kerültek ismertetésre. A beszélgetések a tehetséges gyermekek lelki békéjének, szülők-pedagógusok alkalmazkodó képességének fejlesztését, tehetséggondozási eszköztárak megteremtését szolgálták.

Tematika – Szakmai beszélgetések, előadások, találkozók

 

  • Frusztráció, kudarc és konfliktus feloldását segítő programok

A Majki Népfőiskolai Társaság által szervezett konzultációk, beszélgetések alkalmával a diákok, pedagógusok, szülők számára lehetőség nyílt  problémák feltérképezésére, megoldáskeresésre, szakmai konzultációra.

Témakörök:▪ Mik az önismeret alapjai ▪ Az emberi kapcsolatok megértése, személyiségfejlesztés lehetőségei ▪ Hogyan segítsük a tehetséges gyermekeket ▪ Tehetséges gyermekek érzelmei ▪ Viselkedési módok ▪ Hogyan nyújthatunk segítséget a tehetséges gyermekek problémáinak megoldásában ▪ Gyermek- és tehetségközpontú nevelés  ▪ Közösségek kommunikációjának fejlesztése

Tematika – Frusztráció, kudarc és konfliktus feloldását segítő programok

 

  • Játékos, kreatív programok a gyerekek, fiatalok számára

Gyakorlatorientált foglalkozások által a résztvevő gyermekeknek lehetőségük nyílt különböző kézműves, képzőművészeti technikák és a fotózás megismerésére. Ezen tevékenységek útján fejleszthetővé vált a diákok szépérzéke, ízlésvilága, finommotorikus képessége, kézügyessége, valamint a figyelem és az összpontosítási képessége. Továbbá a különböző játékos foglalkozások által az újrahasznosítás szemléletmódja is elültethető a gyermekekben, a hagyományok ápolása, felelevenítése mellett. Miközben tanórai kereteken kívül a gyermekek kibontakoztathatják tehetségüket, s ezáltal a tehetséggondozás is megvalósul.
Az elkészült alkotások 2019. május 28-án egy kiállítás keretében kerültek bemutatásra az alkotásokat készítő diákok és érdeklődő pedagógusok számára.

Tematika – Fotó klub

Tematika – Kézműves foglalkozások

 

  • KOMPASZ-tréning

A tréningsorozat az iskolai kortárs kiközösítés megszüntetésére irányult, az előadások alkalmával a sztereotípia, az előítélet kialakulása, a megbélyegzés, kirekesztés mechanizmusa és az ezek elleni fellépés lehetőségei kerültek ismertetésre. Az interaktív beszélgetések, előadások által pozitív irányú változás következhet be az elfogadás, empátia területén a fiatalok körében.

Tematika – Kompasz tréning