“Az Érték Benned van”

Lezárult a Nemzeti Tehetség Program „Az Érték Benned van” elnevezésű pályázatunk, melynek során konzultációkat, előadásokat, foglalkozásokat tartottunk gyermekeknek, szülőknek, pedagógusoknak.

  • Szakmai beszélgetések, előadások, találkozók szülők, hozzátartozók, pedagógusok számára

A különböző témájú konzultációk alkalmával a tehetséges gyermekek pozitív irányú megerősítésének, sikerélmény generálásának, a korosztályi feszültségek csökkentésének lehetséges megoldási módjai kerültek ismertetésre. A beszélgetések a tehetséges gyermekek lelki békéjének, szülők-pedagógusok alkalmazkodó képességének fejlesztését, tehetséggondozási eszköztárak megteremtését szolgálták.

Tematika – Szakmai beszélgetések, előadások, találkozók

 

  • Frusztráció, kudarc és konfliktus feloldását segítő programok

A Majki Népfőiskolai Társaság által szervezett konzultációk, beszélgetések alkalmával a diákok, pedagógusok, szülők számára lehetőség nyílt  problémák feltérképezésére, megoldáskeresésre, szakmai konzultációra.

Témakörök:▪ Mik az önismeret alapjai ▪ Az emberi kapcsolatok megértése, személyiségfejlesztés lehetőségei ▪ Hogyan segítsük a tehetséges gyermekeket ▪ Tehetséges gyermekek érzelmei ▪ Viselkedési módok ▪ Hogyan nyújthatunk segítséget a tehetséges gyermekek problémáinak megoldásában ▪ Gyermek- és tehetségközpontú nevelés  ▪ Közösségek kommunikációjának fejlesztése

Tematika – Frusztráció, kudarc és konfliktus feloldását segítő programok

 

  • Játékos, kreatív programok a gyerekek, fiatalok számára

Gyakorlatorientált foglalkozások által a résztvevő gyermekeknek lehetőségük nyílt különböző kézműves, képzőművészeti technikák és a fotózás megismerésére. Ezen tevékenységek útján fejleszthetővé vált a diákok szépérzéke, ízlésvilága, finommotorikus képessége, kézügyessége, valamint a figyelem és az összpontosítási képessége. Továbbá a különböző játékos foglalkozások által az újrahasznosítás szemléletmódja is elültethető a gyermekekben, a hagyományok ápolása, felelevenítése mellett. Miközben tanórai kereteken kívül a gyermekek kibontakoztathatják tehetségüket, s ezáltal a tehetséggondozás is megvalósul.
Az elkészült alkotások 2019. május 28-án egy kiállítás keretében kerültek bemutatásra az alkotásokat készítő diákok és érdeklődő pedagógusok számára.

Tematika – Fotó klub

Tematika – Kézműves foglalkozások

 

  • KOMPASZ-tréning

A tréningsorozat az iskolai kortárs kiközösítés megszüntetésére irányult, az előadások alkalmával a sztereotípia, az előítélet kialakulása, a megbélyegzés, kirekesztés mechanizmusa és az ezek elleni fellépés lehetőségei kerültek ismertetésre. Az interaktív beszélgetések, előadások által pozitív irányú változás következhet be az elfogadás, empátia területén a fiatalok körében.

Tematika – Kompasz tréning

Fotó klub a bakonysárkányi Fekete István Általános Iskolában

A Majki Népfőiskolai Társaság a Nemzeti Tehetség Program keretében Fotóklub elnevezéssel klubfoglalkozásokat valósított meg a bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola diákjainak körében. A foglalkozások Székely Márton pedagógus irányításával zajlottak. A klubfoglalkozások részeként a diákok megismerkedhettek a fotózás elméleti és gyakorlati tudnivalóival. A 21 alkalmat magába foglaló tevékenység részeként a diákok a kecskeméti múzeumot is felkeresték, ahol múzeumlátogatáson vettek részt. A klubfoglalkozások során készült alkotásaikból pedig 2019. május 18-án kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők.

Gyermek- és tehetségközpontú nevelés – előadás a tatabányai Sárberki Óvodában

A másfél órás konzultáció során az előadó ismertette a résztvevőkkel a gyermek- és a tehetségközpontú nevelés főbb elméleti paramétereit gyakorlati példákkal illusztrálva.

Egyoldalú képességfejlesztés helyett komplex tehetségfejlesztés. Az iskolai tehetségfejlesztő programokon múlik, hogy ki tudjuk-e bontakoztatni a gyermekekben szunnyadó tehetség-elemeket. A tehetségfejlesztés hosszú időn át, a képességek minél magasabb szintre emelése koncentrált.

A tehetséggondozás komplex modelljei (Mönks – Renzulli – Czeizel féle modell) irányították rá a figyelmet, hogy hatékony népességfejlesztés sem lehetséges sokirányú személyiségfejlesztés és megfelelő szociális kapcsolatrendszer nélkül.